Uncategorized, โรค

ทราบหรือไม่ว่า มะเร็งปากมดลูกอาจจะที่จะคร่าชีวิตเราได้ ถ้าหากไม่มีการตรวจสอบ และดูแลรักษาอย่างทันที

ภายในแต่ละปีพบว่ามีสุภาพสตรีจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งปากมดลูก โดยสาเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูกจำนวนมากพบว่ามักจะเกิดจากการติดโรค HPV ซึ่งสามารถที่จะติดเชื้อได้จากที่ต่างๆ และรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วย แพทย์ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเสนอแนะให้ผู้ญิงเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกทีแรก ภายหลังมีเซ็กส์ครั้งแรก เพราะ การตรวมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการต่างๆนั้น ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกในเวลาเริ่มแรกโอกาสภายในการที่จะทำการรักษาให้หายโดยใช้แนวทางที่ไม่เสี่ยงสำหรับตัวผู้ป่วยยังมีอยู่มากแทบจะร้อยเปอร์เซ็นทีเดียว แต่หากพบมะเร็งปากมดลูกภายในระยะลุกลามไปแล้ววิธีการรักษาจะทำได้ยากกว่า พร้อมกับอาจจะต้องทำการตัดมดลูกทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตของผู้เจ็บป่วย เอาไว้ และเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูก สิ่งที่เราควรทำคือ ไม่สำส่อน ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคน ก็เพราะว่า ยิ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนโอกาสในการติดเชื้อ พร้อมกับเป็นมะเร็งปากมดลูกก็จะยิ่งมีเยอะขึ้น ตามจำนวนผู้ชายที่เรามีเซ็กซ์ด้วยนั่นเอง